JUŻ OD WRZEŚNIA NOWE ZAJĘCIA

Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci nadmiernie nieśmiałych, dzieci z trudnościami w nawiązywaniu relacji rówieśniczych, dzieci z ADHD, czy też zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera).
Spotkania mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych, trenowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie (przestrzeganie zasad, uwzględnianie potrzeb innych osób, praca zespołowa), rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji oraz naukę radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi.

Rozbrykane przygody

Spotkania przewidziane dla maluszków od 1 -2 roku życia. Są to zajęcia ogólnorozwojowe, oparte na zabawach fundamentalnych, sensoryce, muzykoterapii. Rozwijające maluszka wszechstronnie. Zaspakajające niemowlęcy apetyt na poznawanie świata:)

Bystrzaki

to fantastyczna zabawa połączona ze wspieraniem rozwoju psychoruchowego i emocjonalnego dla przedszkolaków w szczególności tych, które przygotowują się do podjęcia nauki szkolnej.
Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego, doskonalenie motoryki małej i dużej, orientacji schematu ciała, sprawności grafomotorycznej, percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.

Figle migle

To rozbrykane zajęcia ogólnorozwijające, wspierające rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny przygotowane z myślą o dzieciach 2-3 letnich. Celem zajęć jest nade wszystko doskonała zabawa połączona z rozwojem wyobraźni, umiejętności społecznych, koordynacji ruchowej.

Detektyw Matema

Umiejętności matematyczne odgrywają niebagatelną rolę w dzisiejszym świecie. I czy lubimy ją czy nie - musimy pogodzić się z faktem, że matematyka towarzyszy nam przez całe życie.
Szkoła nie jest w stanie zagwarantować uczniowi odpowiedniego poznania i doświadczenia matematyki. Rutyna, niekończące się liczby na tablicy...
Brak czasu na dochodzenie do rozwikłania problemów matematycznych...
To wszystko sprawia, że wiedza matematyczna tak szybko znika jak się niezrozumiale pojawiła, a w dziecku budzi się przed nią opór i lęk...
Znamy to, prawda??
A my chcemy rozwinąć w dziecku pasję do matematyki!
Proponujemy zajęcia grupowe, które uczą samodzielnie myśleć, rozumieć zagadnienia matematyczne, rozwiązywać problemy logiczne, a przede wszystkim dobrze się przy tym bawiąc!
Naszym celem jest rozwijanie w dziecku umiejętności matematycznych, pozwolenie na doświadczanie, eksperymentowanie z matematyką, a także pomóc dziecku, które już ma trudności z matematyką.
Zajęcia są przewidziane dla 3 grup wiekowych

Szczegóły już wkrótce!

ZAPRASZAMY