Toogle Left
  • Gimnastyka korekcyjna
  Cele gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej:
  •wdrażanie dzieci do dbałości o higienę i zdrowie;
  •nauczanie i pogłębianie nawyku prawidłowej postawy;
  •wdrażanie dzieci do samodoskonalenia sprawności i kondycji fizycznej;
  •wdrażanie do rozumienia potrzeby i konieczności czynnego uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej w życiu codziennym;
  •wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu;
  •kompensacja ujemnych skutków nieodpowiedniego trybu życia;
  •korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie ich utrwalaniu i pogłębianiu się;
  •wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motoryczności.

  Cele te, realizowane są poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe, korygujące i kompensujące:
  •ćwiczenia oddechowe;
  •ćwiczenia kształtujące i korygujące postawę ciała;
  •ćwiczenia z wykorzystaniem przyborów i przyrządów (np.: woreczki gimnastyczne, ławki równoważne, szarfy);
  •ćwiczenia zwinnościowe;
  •ćwiczenia poprawiające wydolność , koordynację i gibkość;
  •ćwiczenia wzmacniające osłabione grupy mięśniowe;
  •ćwiczenia rozciągające przykurczone grupy mięśniowe.

  Zajęcia odbywają się w małych (2-3 osobowych) grupach.
 

 


Terapeuci gimnastyki korekcyjnej w naszym Centrum

 

Wojciech Kieliszek

 

 


Cennik zajęć gimnastyki korekcyjnej w naszym Centrum

CENNIK