Toogle Left

 

  • Diagnoza i terapia psychologiczna

Celem diagnozy jest sprawdzenie, przy pomocy odpowiednich testów psychologicznych,  poziomu rozwoju dziecka i jego potencjalnych możliwości.
Terapia obejmuje ćwiczenia doskonalące koncentrację uwagi, koordynację, percepcję, twórcze myślenie, wyobraźnię oraz naukę wyrażania i kontrolowania emocji.
Podczas konsultacji psychologicznych możemy pomóc rozwiązywać trudności wychowawcze.Psycholodzy w naszym Centrum

Wiesława Kodura

 

 


Cennik zajęć psychologicznych w naszym Centrum

CENNIK