Toogle Left
  • Stymulacja słuchowa metodą Johansena  

  Twórcą metody jest dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją.

  Czynniki mające wpływ na powstawanie trudności z centralnym przetwarzaniem słuchowym to m.in.:
   • częste zapalenia ucha środkowego;
   • częste infekcje, powiększony migdałek podniebienny;
   • częste sączkowanie uszu;
   • wcześniactwo;
   • niedotlenienie w czasie porodu.

    W wyniku centralnych zaburzeń słuchu mogą pojawiać się trudności w zakresie:
    • słyszenia;
    • rozumienia mowy, w szczególnym stopniu mowy niewyraźnej;
    • rozwoju języka;
    • uczeniu się w oparciu o bodźce słuchowe.

     Diagnoza przeprowadzana jest w oparciu o badanie audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej, istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.


     Program terapeutyczny tworzony jest w oparciu o indywidualnie filtrowaną muzykę instrumentalną i nagrywany na płytę CD.


     Muzyka ta jest skomponowana tak, by obejmować swoim zakresem różne częstotliwości potrzebne do stymulacji słuchowej. Słucha się jej w domu, przez ok. 1o minut dziennie. Postępy terapii kontrolowane są – zależnie od wieku – co 4 do 10 tygodni. Po przeprowadzaniu badań kontrolnych osoba dostaje kolejną płytę z dobranym programem terapeutycznym.


     Program stymulacji trwa około 6-18 miesięcy, dzieci potrzebują najczęściej 9-10 miesięcy.


    Wskazówki do słuchania Johansen CD:
    • ok. 10 minut dziennie;
    • o stałej porze dnia;
    • w cichym, spokojnym miejscu;
    • dzieci często chętnie słuchają przed spaniem;
    • podczas trwania treningu nie słuchamy innej muzyki przez słuchawki;
    • w czasie słuchania nie jemy, nie czytamy, nie oglądamy telewizji;
    • dla utrzymania uwagi można w trakcie stymulacji malować, układać puzzle, klocki, lepić z plasteliny.

 

 

   

 


Cennik zajęć stymulacji słuchowej Johansena w naszym Centrum

CENNIK