Toogle Left

Adam Bukowski


fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta zajęciowy

Absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył podyplomowe studia z zakresu Rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi na Wydziale Psychologii UW. Od 2005 roku współpracuje z fundacjami i stowarzyszeniami realizującymi program wczesnej interwencji we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dzieci.

zajęcia: diagnoza i terapia SI