Toogle Left

Agnieszka Kądziela


fizjoterapeutka, terapeuta Integracji Sensorycznej

Ukończyła fizjoterapię na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, od 7 lat pracuje jako fizjoterapeutka w Przychodni Rehabilitacyjnej z dziećmi w wieku 1,5-17 lat, które mają wadę postawy, zaburzenia Integracji Sensorycznej, a także z dziećmi z zespołem Aspergera, zespołem Downa, Autyzmem.

zajęcia: diagnoza i terapia SI