Toogle Left

Anna Kolenda


pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Wczesnej Interwencji, polonistka

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi autystycznymi w szkole dla dzieci i młodzieży z autyzmem, z dziećmi z niedosłuchem w poradni dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu, również z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, z mpd, oraz z dziećmi w normie intelektualnej mającymi problemy w zakresie procesów integracji sensorycznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej.

zajęcia: urlop macierzyński

tel. +48 609 05 64 51