Toogle Left

 Anna Okrutna


psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju

Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją wzroku, uszkodzeniami układu nerwowego, zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ADHD, przejawiającymi trudności w sferze emocjonalnej i psychicznej. Prowadzi zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz dla młodzieży.  Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc również zajęcia ogólnorozwojowe i terapeutyczne dla dzieci od 1 do 6 roku życia. Zajmuje się diagnostyką, konsultacjami oraz poradnictwem w zakresie trudności rozwojowych i wychowawczych.


zajęcia: diagnoza i terapia psychologiczna, terapia SI