Toogle Left

Ewelina Kamińska


pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta stymulacji słuchowej Johansen IAS, polonistka.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując w szkole specjalnej oraz specjalistycznej poradni psychologiczno pedagogicznej. Prowadziła zajęcia terapeutyczne z dziećmi z opóźnionym rozwojem psychoruchowym i trudnościami w uczeniu się oraz z dziećmi z autyzmem. Członek Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej.
Honorowy Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z tej bajki".

zajęcia: urlop zdrowotny

tel. +48 605 82 09 27