Toogle Left

Wiesława Kodura


psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując w Instytucie Matki i Dziecka oraz  w  Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG.  Specjalizuje się w diagnozie i terapii psychologicznej dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, problemami emocjonalnymi oraz w ocenie dojrzałości szkolnej.  Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

zajęcia: diagnoza i terapia psychologiczna, terapia SI